Vi tror på utveckling och framtid. Att samma material kan återanvändas i generation efter generation via genomtänkta, hållbara processer.
Vår drivkraft i att ta tillvara och återvinna armeringsstål och betong är att bevara naturens resurser och att minska klimatavtrycket.

Läs mer

Ett cirkulärt system för långsiktig hållbarhet

Nu är det lätt att välja rätt. Maximera råvarornas livslängd på ett enkelt och miljövänligt sätt, med full kontroll genom spårning av materialet.

CRR AB har som huvudfokus att bidra till hållbarhet inom byggnation genom ett cirkulärsystem i återvinning av betong och armering. Kort och gott att göra det lätt att välja rätt när det kommer till att maximera livslängden på värdefullt material.

Vi tar vara på betongmassor i demoleringsprojekt och i samarbete med andra aktörer, såsom Celsa och Swerock, skapar vi ett unikt koncept med 100% spårbarhet på materialet från dag ett.

I vårt noga utformade tillvägagångssätt krossar vi betongen för att på så vis separera den från armeringen. Armeringen går i sin tur vidare till Celsas stålverk, där det smälts ner för att sedan bli nyproducerad armering.

Betongen tas emot vid olika täkter runt om i Sverige, givetvis så geografiskt nära rivningsplatsen som möjligt. Den krossade betongen blir till en CE-märkt produkt, så kallad ECO- Ballast™, tillverkad av återvunna råvaror som uppfyller alla tekniska, miljö- och hälsomässiga krav – allt för att spara på våra naturresurser och minska klimatavtrycket i alla sina användningsområden.

Målet är alltid 0% restprodukter
– ALLT ska tas om hand.

Kontakta oss gärna

Är du redo att ta nästa steg? Har du frågor om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag eller bara generella funderingar på hur vi jobbar eller vår process? Tveka inte, kontakta oss direkt så hör vi av oss så snart som möjligt.

100% Förnybart Material

CRR erbjuder ett mer hållbart sätt att underlätta nybyggnation genom ett cirkulärt system för återvinning och nyproduktion. Vi vill göra det lätt och smidigt för kunden att arbeta med oss från bokning och i att följa processen till färdig återproducerad produkt samt uppföljning.

Våra kunder inspirerar oss

Expandera, bygga om, bygga nytt eller ge plats för drömmar. Vi vill bidra till att skapa möjligheter på ett nytt sätt för våra kunder.

Grundtanken i allt vi gör är att kunna återvinna de resurser som finns och ge dem nytt liv. Vi jobbar med omtanke om miljön, men även om våra kunder. Det är därför vi har gjort processen att återanvända material enkel och effektiv, där du som kund har full koll på varje steg.

Ta gärna en titt på våra projekt för att se hur vi arbetar i praktiken!

Samarbets-partners

Vi väljer uteslutande att samarbeta med företag som delar vår vision och vårt tänk kring miljö, klimat och bevarande av naturens resurser. Vi vill därför lyfta några av våra främsta samarbetspartners som alla har en stor del i implementeringen av vårt cirkulära system.

Armeringen som vi utvinner ur krossad betong från rivningsprojekt, skeppas till Celsas stålverk i Mo i Rana i Norge där det smälts ner för att sedan komma tillbaka som nyproducerad armeringsstål. Celsa står precis som vi för förnybara resurser, tillverkade med omtanke.

Swerock, med täkter över hela landet, är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen och verkar för att minska branschens klimatavtryck.

Skanska är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag, Peab är det lokala byggföretaget med stora bolagets resurser med 15.000 medarbetare i fyra nordiska länder medan ByggDialog är Sveriges ledande partneringentreprenör som jobbar för att kunskap ska kunna delas öppet mellan alla aktörer.

Vårt Nyhetsbrev